TC THIẾT BỊ GIÁO DỤC

TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC CÓ CHỈ SỐ ISSN 1859 - 0810 ĐƯỢC HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN TÍNH ĐIỂM CÔNG TRÌNH KHOA HỌC. MỌI THÔNG TIN CHITIẾT XIN LIÊN HỆ: NGÔ TIẾN THẮNG - PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC. ĐT: 0948.288.295 EMAIL: ngotienthang1981@gmail.com

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Tiến Thắng - PV, BTV. ĐT: 0948288295)

  Sắp xếp dữ liệu

  Ảnh ngẫu nhiên

  MỜI ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC

  THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC (Phát hành 1 tháng 2 số) Tạp chí Thiết bị Giáo dục được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học. Từ năm 2015, bài viết đăng trên Tạp chí Thiết bị Giáo dục cần đầy đủ các yêu cầu sau: 1) Bài viết là các công trình nghiên cứu mới, tổng quan hoặc chuyên sâu, có giá trị khoa học và thực tiễn, thuộc các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn. 2) Bài viết bằng tiếng Việt; là kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của tác giả trong và ngoài nước, có cấu trúc của một bài báo khoa học, chưa từng công bố trên ấn phẩm nào khác. 3) Tên bài ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và được dịch sang tiếng Anh. Bài viết phải kèm theo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, từ khóa phần tóm tắt từ 5-6 dòng, nêu bật những nội dung chính của bài viết. 4) Bài viết không quá 6 trang (từ 3000-4000 từ) được trình bày trên máy vi tính sử dụng phông chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 14. 5) Các từ khóa trong bài viết được dịch sang tiếng anh. 6) Danh mục tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự, tên tác giả, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang… 7) Bài viết được gửi qua email: ngotienthang1981@gmail.com số điện thoại: 0948.288.295. Ở cuối bài, tác giả giới thiệu một vài nét về bản thân: Họ tên, chức danh, nơi đang công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email. 8) Ngoài các bài do Ban biên tập đặt, các cá nhân đăng bài trên Tạp chí Thiết bị Giáo dục phải nộp lệ phí phản biện. BAN BIÊN TẬP